Taborništvo

Društvo tabornikov rod XI. SNOUB Miloša Zidanška je prostovoljno, nepridobitno, mladinsko, nestrankarsko, nevladno, vzgojno društvo, v katerega se lahko vključi vsak, ne glede na poreklo, spol, raso ali prepričanje. Vključeni smo v državno organizacijo, Zvezo tabornikov Slovenije (ali ZTS), ta pa je del Svetovne organizacije skavtskega gibanja (ali WOSM), saj je taborništvo svetovno gibanje, katerega čar je ravno v tem, da povezuje tako mlade kot mlade po srcu, ki jih druži ljubezen do narave in sočloveka.

Za bolj radovedne je na voljo knjižica o taborništvu “Taborniki ustvarjamo boljši svet“, ki jo najdete v fizični obliki v nekaterih knjižnicah oziroma si jo lahko ogledate na spletu:

Naslovnica_Taborniki_ustavrjamo_boljši_svet

 ZTS_WSC 

ztslo
PZT
Scout
MOM grb
osnovnasola
dem

© www.barbaraborko.com